Solimas

Security Health Check.

Home » Onze ICT diensten » Security Health Check

Elke organisatie is verbonden met internet, er wordt op grote schaal informatie digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Adequate informatiebeveiliging is essentieel om ervoor te zorgen dat dit veilig gebeurt. Informatiebeveiliging is de overkoepelende term voor het geheel van processen die de integriteit en beschikbaarheid van informatie binnen een bedrijf/instelling moet waarborgen. Hierbij staat de continuïteit van informatie(voorziening) en de gevolgbeperking van eventuele bedrijfsincidenten voorop. 

Informatiebeveiliging van organisatie en bedrijfsprocessen

Informatiebeveiliging zit in ons DNA en is een integraal onderdeel van onze dienstverlening. Wij adviseren onze klanten bij het inpassen van informatiebeveiliging in hun organisatie. Dit gaat verder dan alleen advies over de technische aspecten van informatiebeveiliging. Met behulp van een Security Scan worden organisaties en haar bedrijfsprocessen doorgelicht om scherp inzicht te krijgen in de risico’s ten aanzien van informatiebeveiliging. Dit doen wij op basis van drie pijlers: people, process & technology. Door deze integrale aanpak krijgen organisaties een compleet beeld van de mate waarin informatiebeveiliging is ingebed in de bedrijfsprocessen.

Security Health Check

Nadat er een Security Health Check is uitgevoerd weten organisaties exact waar zij staan ten aanzien van informatiebeveiliging en op welke onderdelen zij verder kunnen verbeteren. De toegevoegde waarde van de Security Scan kan heel eenvoudig worden aangetoond indien je één of meerdere van onderstaande vragen met ‘ja’ kan beantwoorden:

  • Ben je op de hoogte van wat het de organisatie kost als kritieke systemen en/of applicaties een dag niet beschikbaar zijn en of er passende maatregelen genomen zijn om dit te voorkomen?
  • Heeft jouw organisatie scherp inzicht in de risico’s ten aanzien van informatiebeveiliging en worden deze risico’s ook besproken en beheerst met draagvlak vanuit het senior management?
  • Heeft jouw organisatie voldoende ondernomen om de bewustwording van medewerkers te borgen, maar ook meetbaar te maken?
  • Heeft jouw organisatie voldoende inzicht in de gebruikte systemen en applicaties en zijn deze voorzien van de laatste beveiligingsupdates?

Waarom Security Health Check van Solimas

Onze security experts staan voor je klaar om tijdens een vrijblijvende eerste kennismaking jouw situatie op hoofdlijnen op het gebied van informatiebeveiliging in kaart te brengen. Hiervoor maken wij gebruik van een security balance scorecard waarmee we een goede indruk kunnen verkrijgen van de huidige staat waarin de informatiebeveiliging is geborgd in de bedrijfsprocessen. Plan via onderstaande button een afspraak in!

Contact