Solimas.

Kwaliteit

Home » Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteit is belangrijk in alles wat we doen. Dat zien we onder andere terug in de resultaten van onze jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken. Kwaliteitsmanagement betekent voor Solimas ‘het voldoen en overtreffen van de verwachtingen van je klant’. De klant staat bij ons centraal en hier halen we jaarlijks dan ook waardevolle input vandaan om onze bedrijfsvoering verder mee te optimaliseren.

Kwaliteitsmanagement maken we aantoonbaar door ons jaarlijks te laten toetsen door een onafhankelijke derde partij voor het ISO 9001 certificaat voor kwaliteitsmanagement. Om dit certificaat te behalen moeten we aan verschillende regels voldoen, zoals het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek, interne audits op al onze bedrijfsprocessen en het in kaart brengen/mitigeren van bedrijfsrisico’s. Los van dat we dit moeten doen om onze certificering te behouden, vinden wij het belangrijk om onze bedrijfsvoering ieder jaar naar een hoger niveau te kunnen tillen.

Bij Solimas zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen te verbeteren. Dat resulteert onder anderen in een periodiek overleg, waarin verbeteringen worden besproken welke voort kunnen komen uit klachten, risico analyses of interne-/externe audits. Op die manier tillen we ons managementsysteem en de organisatie als geheel jaarlijks naar een hoger niveau.

Informatiebeveiliging

Cyberaanvallen zijn een van de grootste risico’s waarmee een organisaties te maken kunnen. Bij Solimas hebben wij ervoor gekozen kiezen om de beveiliging van onze informatie te structureren op basis van ISO 27001. Deze norm beschrijft hoe wij procesmatig met het beveiligen van informatie omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen onze organisatie zeker te stellen.

Voor onze klanten in de zorgsector beschikken wij ook nog over een NEN 7510 certificering waar richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen ter beveiliging van de informatievoorziening in de gezondheidszorg.

Uitbesteding

Organisaties kunnen ondersteunende processen zoals ICT, uitbesteden aan serviceorganisaties zoals Solimas. Omdat ICT voor de meeste organisaties inmiddels van strategisch belang is, moeten wij als outsourcing partner op een bijzonder zorgvuldige en verantwoorde manier omgaan met de systemen, applicaties en data van onze klanten. Als uitbestedende organisatie blijf je eindverantwoordelijk voor de interne beheersing. Maar hoe gaat de serviceorganisatie om met haar processen? Hoe gaat zij om met zaken als informatiebeveiliging, risicobeheer en het voorkomen van fraude? Hiervoor is het ISAE 3402-assurance-rapport ontwikkeld, meestal aangeduid als Service Organisatie Control-rapport. Als professionele ICT-dienstverlener hebben wij dit onderdeel gemaakt van onze bedrijfsvoering en de ISAE 3402 type II certificering hiervan vormt de hoogste onafhankelijke bevestiging.

Contact
Gerard ict specialist solimas
Gerard De Weerd CEO Neem contact op met Gerard
Certificaten