Solimas.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Home » Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zorg voor elkaar

Onze medewerkers vormen het hart van ons bedrijf en zijn daarom ons belangrijkste kapitaal. Een gezonde, gemotiveerde en tevreden collega draagt bij aan een positief resultaat. Wij meten periodiek onze medewerkerstevredenheid zodat we feedback direct kunnen omzetten in concrete acties.

Onze kantoren bieden een veilige werkomgeving waardoor medewerkers goed in hun vel zitten en zich gesteund voelen door de organisatie. Zo ontstaat er ruimte voor persoonlijke aandacht en verbinding op menselijk vlak. Wij bieden onze medewerkers alle moderne faciliteiten om optimaal samen te werken. Dit kan op locatie bij de klant, in onze eigen kantoren of vanuit huis.

De informatietechnologie ontwikkelt zich in een razendsnel en daarom investeren wij continu in de opleiding en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Je leven lang leren tijdens je loopbaan is noodzakelijk om mee te kunnen gaan in een steeds snellere, flexibelere en complexe wereld om ons heen.

Zorg voor het milieu

Als ICT-bedrijf willen wij de impact op het milieu minimaliseren. Dit doen wij bij de keuzes die wij maken ten aanzien van onze datacenters en hardware. Hierbij wordt gekeken naar het stroomverbruik van apparatuur en de koelstromen van serverruimtes. Hierdoor kunnen significante energiebesparingen – en dus ook een reductie van CO2 – worden gerealiseerd.

Daarnaast proberen wij zo veel als mogelijk om verpakkingsmateriaal te vermijden. Indien dit echt niet anders kan dan zorgen wij dat dit gescheiden wordt afgevoerd. Op onze kantoren maken we uitsluitend gebruik van LED-verlichting met sensoren en gaat de verwarming laag of uit als het niet nodig is. Ons wagenpark proberen wij zo duurzaam mogelijk te maken. Leaseauto’s met een lage CO2-emissie of geheel elektrisch zijn daarbij de norm. Daarnaast stimuleren wij het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.

Zorg voor een ander

Als onderneming maken wij onderdeel uit van de maatschappij om ons heen. Hier willen wij ook onze verantwoordelijkheid voor nemen. Er is binnen onze organisatie ruimte voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de organisatie van evenementen betrekken we charitatieve instellingen om zo aandacht te creëren voor maatschappelijke thema’s en onze medewerkers te betrekken bij initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan een beter wereld voor mensen om ons heen.

Contact