Solimas

WEBINAR: Informatiebeveiliging.

Home » Blog » WEBINAR: Informatiebeveiliging
26 mei 2020

Meld je nu aan voor de webinar ‘Solimas Security Health Check’!

Elke organisatie is verbonden met internet, er wordt op grote schaal informatie digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Adequate informatiebeveiliging is essentieel om ervoor te zorgen dat dit veilig gebeurt. Informatiebeveiliging is het geheel van maatregelen, procedures en processen die de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van informatie binnen een organisatie garanderen. Het doel is om de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel en afgesproken niveau te beperken.

Solimas helpt organisaties om grip te krijgen op informatiebeveiliging in tijden waarin dat harder nodig blijkt te zijn dan ooit.

Tijdens deze webinar gaan we expliciet in op de Solimas Security Health Check, waarbij we inzoomen op de peilers people, process en technology en hoe deze onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. We staan uitgebreid stil bij de dreigingen van vandaag en hoe de Solimas Security Health Check je helpt bij het inzichtelijk maken van deze dreigingen.

Tijdens deze webinar krijg je antwoord op de vragen:

  • Wat zijn de meest voorkomende cyberdreigingen op dit moment?
  • Heeft mijn organisatie al passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze dreigingen te voorkomen?
  • Welke aspecten zijn van belang binnen informatiebeveiliging?
  • Op welke manier geeft de Solimas Security Health Check inzicht in waar een organisatie staat ten aanzien van informatiebeveiliging?

Datum webinar

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 26 mei van 15:00 uur tot 16:00 uur.

Contact