Solimas.

Nationale Borg N.V.

Nationale Borg is als verzekeraar al sinds 1893 de belangrijkste verstrekker van bankgaranties voor het bedrijfsleven in Nederland. Dat succes dankt Nationale Borg aan klantgerichtheid en deskundigheid om het financiële risico van bedrijven snel en gemakkelijk van de juiste dekking te voorzien.

Verweven ICT-omgeving

Bob van Vliet is IT Manager bij N.V. Nationale Borg-Maatschappij. “Onze ICT-omgeving is bedrijfskritisch, ICT is volledig verweven in onze primaire en secundaire processen. Wij hebben een beperkt aantal werkplekken, waardoor de complexiteit van onze ICT-omgeving nog wel eens wordt onderschat. Die complexiteit heeft een aantal oorzaken.

Om te beginnen hebben wij veel stakeholders, zowel intern als externe toezichthouders, zoals de Nederlandsche Bank. Als financiële dienstverlener moeten wij voldoen aan allerlei regels op het gebied van security, compliance en governance en dat heeft grote impact op de ICT-omgeving. Verder hebben wij heel veel koppelingen en interfaces met diverse front en backoffice systemen en externe partijen. Tot slot moeten wij rapporteren over diverse aspecten van onze bedrijfsvoering en overal speelt ICT een belangrijke rol.

ICT-infrastructuur van Solimas

De door Solimas beheerde ICT-infrastructuur is de basis waarop al onze business applicaties draaien. De beschikbaarheid van die infrastructuur is dus essentieel voor onze continuïteit. Voor de samenwerking met Solimas had Nationale Borg het beheer uitbesteed aan een andere ICT-outsourcing partij. Bob van Vliet: “Toen dat contract afliep hebben we een aantal partijen benaderd en na een selectietraject hebben we gekozen voor Solimas voor het volledige beheer van onze ICT-omgeving.

Natuurlijk keken we daarbij naar zaken als prijs en kwaliteit, maar wat voor ons de doorslag heeft gegeven is het feit dat Solimas ISAE 3402 gecertificeerd is. Voor ons als financiële dienstverlener is het belangrijk dat onze ICT-partner voldoet aan zo’n hoge standaard op het gebied van informatiebeveiliging, risicomanagement en interne beheersing van processen. Op deze manier ben ik als IT-manager ook op dat vlak in control.”

De ervaring met Solimas als ICT partner

Bob van Vliet: “De ervaringen met Solimas zijn heel goed. Solimas scoort op alle vlakken en niveaus goed: op strategisch en tactisch niveau maar ook qua projecten, communicatie en de manier waarop de helpdesk werkt.

In elke samenwerking gaat wel eens wat mis en dat is bij ons niet anders. Het gaat mij er niet zozeer om of er fouten worden gemaakt, maar het gaat om de manier waarop zij er mee omgaan en wat zij en wij ervan leren. Solimas is transparant in de samenwerking en daardoor komen we er altijd samen uit.

Wat ik het belangrijkste vind: bij Solimas krijg ik niet te horen ‘het staat niet in de SLA’. Ze lossen het eerst op, daarna regelen wij het zakelijke aspect. Door onze prettige en professionele samenwerking komen we in een gezamenlijke leercurve waardoor we een steeds hogere kwaliteit bereiken.”

Wil je weten wat een nieuwe IT-omgeving voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Klantcase downloaden

Download klantcase